Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu prawe
Treść główna
Dół strony
Tablica Ogłoszeń

- baner_2a.jpg

 

 

 

 

Rzecznik praw ucznia

 

Szkolny

Rzecznik Praw Ucznia

 

Do zadań Rzecznika należy:

 

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole
 • zwiększanie świadomości prawnej
 • działanie na rzecz zmiany wadliwych przepisów szkolnych i oświatowych
 • mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
 • gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole.

 

 

W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Hipolita Cegielskiego

 w Ziębicach

funkcję rzecznika sprawuje

 p. Mariusz Jaźwiec

 

REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

§  1

 

 1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego tworzy się funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem.
 2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel szkoły, oprócz Dyrektora i Wicedyrektora.
 3. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach wszyscy uczniowie.
 4. Rzecznik jest powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
 5. Rzecznik może być odwołany przez Dyrektora Szkoły
 • na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 • na wniosek samego Rzecznika.

 

§2

 1. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata.
 2. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.
 3. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.

 

§ 3

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka.

 

§ 4

Do zadań Rzecznika należą w szczególności:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • działanie na rzecz zmiany wadliwych przepisów prawa wewnątrzszkolnego i oświatowego,
 • mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,
 • gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,
 • przedstawienie raz do roku Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w ZSP w Ziębicach,
 • reprezentowanie ZSP w Ziębicach na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

 §5

Rzecznik ma prawo do:

 • swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
 • wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,
 • zapoznania się z opinią stron konfliktu,
 • uczestniczenia w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony, w egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych,
 • odstąpienia od podjęcia interwencji.

  

§ 6

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

§ 7

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

§ 8

 1. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy.
 2. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia Rzecznik natychmiast powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
 4. W swojej misji Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawcy klasy.
 5. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 6. Rzecznik prowadzi dokumentację każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia. Dokumentacja jest poufna, może zostać ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

ZSP Ziębice
 • Paweł Nowak
 • Erasmus
 • Harmanice
 • Masfrost
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • PNWM
 • Szkoła bez przemocy
 • Comenius
 • Szkoła z klasą
 • Szkoła współpracy
 • UP Wrocław
 • Uniwersytet wrocławski
 • PWSZ Nysa
 • Wiarygodna szkoła
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij